Co jak co, ale rodzice obawiają się pójścia ich dziecka do przedszkola. Nie jest to jednak odpowiednie podejście. Nie powinniśmy traktować przedszkola jako koniecznego zła. Przedszkole językowe Ursynów ma niesamowicie dużo zalet. Pomaga dziecku w zdobyciu licznych doświadczeń, o jakie naprawdę jest trudno w domu. Przedszkole przede wszystkim rozwija społecznie. Nie tylko chodzi tutaj o jedynaków, który się dowiadują, że nie są jedynymi dziećmi na świecie. Zasady, które obowiązują w kontaktach z ludźmi musi poznać absolutnie każdy oraz przedszkole się przydaje bardzo w tym. Dziecko się uczy dzielenia z innymi, oczekiwania na swoją kolej, współpracować jak i także walczyć o swoje.

Przedszkole językowe Ursynów oraz grupa przedszkolna stanowi różnorodną oraz także małą społeczność. W niej są uwidocznione charaktery, zdolności oraz także temperamenty. Dziecko się uczy stopniowo, które zachowania są w grupie akceptowane, a które zdecydowanie nie. Dowie się, że nie wolno innych obrażać, ani też bić.